Skip to main content

Strategia na produktywność – lek na brak pracowników

Do napisania tego artykułu zainspirowały mnie dwa zdarzenia – Konferencja Strategia Lean oraz  wpis Andrzeja Niteckiego w LIn na temat presji płacowej spowodowanej brakiem pracowników.

O braku pracowników słyszymy cyklicznie.

Najczęściej w kontekście zagrożenia dla:

  • realizacji podpisanych kontraktów,
  • terminowości już realizowanych zleceń,
  • zachowania ciągłości produkcji,
  • zapewnienia odpowiedniej jakości wytwarzania,
  • szczególnie przez nieprzeszkolonych, niewykwalifikowanych pracowników z ulicy lub z zagranicy,
  • i wreszcie wzrost kosztów wytwarzania, zagrażający konkurencyjności przedsiębiorstw.

To zagrożenia krytyczne dla istnienia firm. (więcej…)

Czytaj więcej